Biz İlhamımızı gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz. Mustafa Kemal ATATÜRK

Mütevelli Heyeti

 • Mütevelli Üyeleri
  Halis Bayrak - Vakıf Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı
  Aydın Görgün
  Hakkı Kodal
  Harika Müftüoğlu
  Asuman Yenice
  Şenay Bayrak
  Mehmet Ezer
  Ziya Gürsoy
  Fazıl Altınay
  Nazif Sungur Çıvgça
  Salim Öz Aysu

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis