Biz İlhamımızı gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz. Mustafa Kemal ATATÜRK

Amacımız

AMACIMIZ : Vakfımızın ana amacı eğitim olup, bedensel engellilerin eğitim ve rehabilitasyonu, zihinsel engellilerin eğitim, tedavi, bakım, koruma ve sosyal hayata uyumları, yasal hakları ile ekonomik geleceklerinin teminat altına alınması ve barındırılmaları gibi temel sorunların çözümüne katkıda bulunmak ve engelli çocuk doğumlarının asgariye indirilmesini temin etmek.
 
Özürlü Birey :  ” Organik, fonksiyonel, çevresel ve psikolojik nedenlerden dolayı zihinsel, dil ve konuşma, motor, psiko-sosyal, işitsel, görsel gelişim alanlarında, özbakım, akademik ve temel sosyal yaşam becerilerinde, çeşitli derecelerde yetersizliği olan bireyi, ”
 
Rehabilitasyon : “ Özürlü bireyin fonksiyon kayıplarının giderilmesi veya geriye kalan güç ve yeteneklerinin geliştirilerek fiziksel, psikolojik, eğitimsel, gelişimsel, sosyal ve mesleki yönden mevcut kapasitelerini en üst düzeye çıkarılması için yapılan çalışmaların ve yardımların tümünü ,”
 
Gelişimsel Rehabilitasyon : ” Doğuştan gelen veya erken yaşta edinilmiş gelişim geriliklerinin, erken çocukluk döneminin özelliği olan uyum ve gelişime yatkınlıktan yararlanılarak, hedefe yönelik uygulamalar aracılığıyla, gelişimsel kapasitelerinin en üst sınırına ulaşmasına yardım etmeyi hedefleyen programların tümünü, “

Bireysel Rehabilitasyon ve Eğitim Planı : ” Her bir özürlü birey için yazılı olarak mesleki personel tarafından geliştirilmiş olan; bireyin performansını, kısa ve uzun dönemli amaçlarını, bireye sağlanabilecek rehabilitasyon ve eğitim hizmetlerini içeren planı “  ifade ederler.


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis